eBoligadvokat.dk: Få styr på ejendommen med et skilsmisseskøde

20 oktober 2020 Camilla Skøtt

Hvis kærligheden er bristet, og I har besluttet jer for at gå fra hinanden, skal jeres fælles formue deles, og det gælder også jeres bolig – men hvordan gør I, hvis den ene af jer ønsker at blive boende?

Der dukker mange spørgsmål op i kølvandet på en skilsmisse, og ét af dem er, hvordan I får delt jeres fælles ejendom, og hvad I skal gøre, hvis den ene af jer skal blive i hjemmet? Vi har spurgt eBoligadvokat.dk, der giver et fyldestgørende svar herunder.

Skilsmisseskøde og tinglysning

Har I besluttet, at den ene af jer fortsat skal blive boende i huset eller lejligheden efter skilsmissen, skal den blivende part købe den anden part ud. Det foregår i princippet som en almindelig bolighandel, hvor ejendommen bliver vurderet, hvorefter det bliver gjort op, hvor meget den ene part skal betale den anden. Der bliver udarbejdet en købsaftale, og herefter er I faktisk klar til det næste skridt, der er et såkaldt skilsmisseskøde.

Skilsmisseskødet er den juridiske sikring af ejendommen, og det skal udarbejdes af en advokat eller en anden med speciale indenfor området. Når det er udarbejdet, skal det underskrives af begge parter, hvorefter det skal tinglyses for at være gældende.

I praksis er skødet et elektronisk dokument, der underskrives ved hjælp af NemID, og når det gjort, vil du eller din partner være den retmæssige ejer af ejendommen. Det betyder samtidig, at kreditorer til den part, der ikke længere ejer boligen, ikke kan gøre udlæg i ejendommen, ligesom den blivende part eventuelt vil kunne optage nye lån i boligen.

Ved en skilsmisse er der mange andre ting end bodelingen, der skal tages stilling til, og hvis du er i tvivl – eller hvis du ikke føler dig hørt og retfærdigt behandlet – kan du med fordel henvende dig hos en advokat, der kan tale din sag for dig.

Flere Nyheder